Thursday, 14/11/2019 - 23:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục & Đào tạo Nguyên Bình
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
06/12/2018
Ngày hiệu lực:
31/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
31/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn công tác tổ chức khai giảng và kế hoạch thực hiện khai giảng năm học mới

Ngày ban hành:
16/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD trung học năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
29/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực