Tuesday, 18/01/2022 - 21:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục & Đào tạo Nguyên Bình

Kế hoạch triển khai  và tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trong ngành Giáo dục NH 2017-2018

Ngày ban hành:
27/12/2017
Ngày hiệu lực:
27/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thộng báo v.v Thực hiện giờ làm việc mùa đông

Ngày ban hành:
05/10/2017
Ngày hiệu lực:
28/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Cam kết thi đua năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
02/10/2017
Ngày hiệu lực:
27/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
02/10/2017
Ngày hiệu lực:
27/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
22/09/2017
Ngày hiệu lực:
27/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 bậc Tiểu học

Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày hiệu lực:
28/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch triển khai các cuộc vận động và phát động phong trào thi đua năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
15/09/2017
Ngày hiệu lực:
28/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực