Tuesday, 18/01/2022 - 20:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục & Đào tạo Nguyên Bình

HD công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục NH 2021-2022 và các năm học tiếp theo

Ngày ban hành:
20/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn nhiệm vụ GD trung học cơ sở Năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
10/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
06/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
06/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực