Sunday, 18/11/2018 - 17:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục & Đào tạo Nguyên Bình

Hướng dẫn công tác tổ chức khai giảng và kế hoạch thực hiện khai giảng năm học mới

Ngày ban hành:
16/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
31/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch triển khai  và tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trong ngành Giáo dục NH 2017-2018

Ngày ban hành:
27/12/2017
Ngày hiệu lực:
27/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Cam kết thi đua năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
02/10/2017
Ngày hiệu lực:
27/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
02/10/2017
Ngày hiệu lực:
27/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
22/09/2017
Ngày hiệu lực:
27/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực