Tuesday, 18/01/2022 - 20:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục & Đào tạo Nguyên Bình

Nghị định 81/2021/NĐ-CP Ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

Ngày ban hành:
27/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định 861/2021/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Ngày ban hành:
04/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực