Tuesday, 18/01/2022 - 20:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục & Đào tạo Nguyên Bình

Khánh thành lớp học tại điểm trường Xà pèng, Tiểu học Ca Thành do Học viện An ninh tặng